Fantastisk proces i pilotprojekt

- Posted in welfare.innovation

Fantastisk proces i pilotprojekt
Koordinatorer og underviserne på pilotprojektet VIP Velfærdsbolig er enige om, at projektet var en succes på flere niveauer. En form for drejebog giver kommende projekter et fundament for en god proces, hvilket er af afgørende betydning.

Af Sanne Berglund Thor

Zoomes der lidt ud, drejer pilotprojektet VIP Velfærdsbolig sig om et samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner, nemlig University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt. Alle deltagernes fagligheder er i spil. Det skaber et grundlag for at udvikle uddannelserne til at favne innovation, entreprenørskab og tværfaglig tilgang i læringssammenhæng.
Med det i tankerne har seks undervisere og to koordinatorer sat sig sammen og udviklet pilotprojektet fra bunden. Allerede i september 2013 fandt de første møder sted, og pilotprojektet sluttede i juni 2014.

Adjunkt Lars Duelund Petersen fra Erhvervsakademiet Lillebælt mener, at de få kritiske røster i begyndelsen er blevet positivt stemt undervejs i forløbet:
- Jeg er som underviser lidt konservativ og lagde ud med holdningen, at projektorientering er meget fint, men det bliver aldrig helt godt. Jeg må se og forstå, at proces er målbart og positivt. Viden kan komme i processen, og jeg skal ikke være bange for det.
Han ser en stor force i at benytte den såkaldte DIN-model som procesmodel i projektet. Den er ikke bundet til en form, men passer til alle typer projekter, for fokus er kun på processen. På spørgsmålet om han er klar til runde to i et nyt projekt kommer det straks: Ja, for pokker da.

Lektor og ergoterapeut Grethe Egmont Nielsen fra University College Lillebælt beskriver processen i projektet som undersøgende:
- Vi har sammen skulle finde ud af, hvad vi skal, hvem vi er, og hvordan vi forstår forskellige ting i projektet. Vi er forskellige faggrupper, som skal være samarbejdspartnere i praksis.
Hun mener, at ting tager tid. Det er vigtigt at begynde i god tid for, at der kan komme skred i tingene og bl.a. også få skemalægningen til at falde på plads.

Adjunkt Kim Jepsen fra Erhvervsakademiet Lillebælt roser de to koordinatorer Sara Rosager Mortensen fra University College Lillebælt og Christian Syversen fra Erhvervsakademiet Lillebælt for et kæmpe benarbejde for at få projektet til at køre.
- De har virkelig været fantastiske med et godt overblik. De har stået for projektudvikling og sørget for det tværfaglige. Vi er blevet lyttet til, draget ind, og rammerne er blevet sat. Det set-up er et godt grundlag for næste projekt.

For Kim Jepsen er pilotprojektet lykkedes, hvis de studerende har set sig som en del af processerne. Der er mange måder at lykkedes på. At samarbejdet ”bare” har fungeret, betyder, at det er lykkedes ud fra en pædagogisk vinkel. Han synes, man skal være forsigtig med at sige, hvornår det er lykkedes, og hvornår det skal fordømmes. Til gengæld er han varm fortaler for måden at undervise på:
- Tingene ændrer sig så hurtigt, at undervisningsmetoder i dag, er forældet i morgen. Dette er måden, vi skal fremad på, siger Kim Jepsen.
For ham personligt er pilotprojektet gået nemmere end forventet, hvor emnerne fra projektet er lagt ind i pensum. I begyndelsen tænkte han, det ville blive op ad bakke hele tiden, men det blev det ikke.
- Jeg har draget nye erfaringer med min vejledning. Jeg ser mig selv mere som en motivator i forhold til en underviser. Jeg motiverer de studerende ved at stille spørgsmål, der gør, at de studerende kommer på ideer. En motivering, hvor jeg bruger min faglighed, så de tænker kreativt. Det giver en differentieret undervisning, som er tydelig og personligt motiverende, siger Kim Jepsen.

Kim Jepsen kan være lidt ængstelig for, at disse projekter ikke kører mere målrettet, men så gerne, at de kom ind i undervisningsplanerne, for underviserne skal passe projektet ind i semesterpensum i god tid. Planlægger ledelsen det ikke i tide, udhules vigtigheden af projektet. Projekter skal ikke være venstrehåndsarbejde.

For koordinator Sara Rosager Mortensen fra University College Lillebælt har pilotprojektet VIP Velfærdsbolig været velfungerende og en succes med udviklingspotentiale.
- Fra at være usynlig på, hvad vi skulle i projektet, er det nu synligt, hvad vi har gjort. Der er et godt fundament til at udvikle videre på med klare tilbagemeldinger fra de studerende på, hvor vi bør være tydeligere i formidlingen af formål og mål, måden at gribe processen an på og forberedelsen af de studerende vidensmæssigt, inden et forløb begynder. Jeg har lyst til at gå i gang med processen igen, siger Sara Rosager Mortensen og fortsætter:
- Vi havde ikke stået her i dag uden det team, der var der. Alle har været på tæerne for at anspore de studerende. Det er en fælles faglig fortjeneste. Vil man køre projekter i organisationen, er det vigtigt at sætte fokus på, dvad der skal til for at løfte dem ind i grunduddannelsen og koordinere projekterne, så resultaterne af dem bliver forankret i grunduddannelserne, og der sker en vidensomsætning.

Det er vigtigt at sætte den rigtige kontekst med en vinkel på, hvad de studerende skal lære, så fagligheden afspejler sig ind i indholdet. I næste forløb vil der blive arbejdet videre med procesmodellen og sætte mere fokus på implementeringen af den. Der er opnået indblik i og erfaring med vigtigheden af at samarbejde og arbejde tværprofessionelt.
I næste projekt kan man måske se nærmere på mulighederne for, hvordan der skabes et tættere samarbejde med det offentlige og private sådan, at resultaterne af innovationsforløbene kan blive omsat i praksis. Hvor og hvornår bliver de studerende mere research-inspireret? Måske skal der være friere rammer og ting, de selv skal beskrive.

Koordinator Christian Syversen fra Erhvervsakademiet Lillebælt mener, at VIP projektet meget tydeligt viser, at bruger man tid på planlægning, bliver grundlaget lagt for succes. Det viser størstedelen af tilbagemeldingerne og evalueringerne fra studerende, undervisere og samarbejdspartere.

Christian Syversens umiddelbare tanke er, at VIP Velfærdsbolig er en stor succes.
- Sara Rosager Mortensen og jeg vil nu udarbejde en form for drejebog, som vi kan bygge fremtidens projekter videre på. Der var nogle få af de deltagende undervisere, der var lidt tvivlende overfor projektet i begyndelsen, men de viste senere stor begejstring. For rigtig mange er det nyt, og den modstand, vi så fra nogle af underviserne, er en afspejling af usikkerhed. Det er en forandret og ny måde at arbejde på, og dette er en omvæltning. Vi går en forandring i møde, siger Christian Syversen.

Læs mere om DIN-modellen her http://innovation.blogs.ku.dk/model/din-modellen/

Klik her for at se samtlige poster fra alle 15 grupper (åbner i et nyt vindue)

VIP Velfærdsbolig er støttet af Den Europæiske Socialfond og er en del af institutionsakkreditering af Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt.